Pro-Forsikring

Pro- Forsikring

 

Vi kan alle blive syge eller af andre årsager blive forhindret i at deltage i et planlagt kursus.

Med en Pro- Forsikring kan du kvit og frit flytte dine manglende moduler, efter aftale med Pro Dive til en anden tilsvarende dag uden meromkostning.

* Pro- Forsikringen dækker kun 1 gang per kursusforløb.

* Pro- Forsikringen skal være betalt ved kursus tilmelding.

* Pro- Forsikringen er personlig og kan ikke overdrages.

Pris: 10% af kursusprisen.

OBS! 

Normal pris uden Pro- Forsikring:

Teori moduler 495 kr / dag 

Pool Moduler 895 kr / dag 

Udendørs moduler 895 kr / dag